Lykkesgårdskolen

Regnbuen har sammen med Kontur Arkitekter deltaget i konkurrencen om til- og ombygning af Lykkegårdsskolen i Varde.

Konkurrencen omhandler en gennemgribende revitalisering af de nuværende rammer. Den eksisterende skole har i dag til huse i ældre bygninger fra 1970érne, der ikke længere er tidssvarende eller understøtter de krav, der er forbundet med den nye folkeskolereform.

Konkurrenceprojektets opgave har været at bygge til de eksisterende skolebygninger med respekt og sikre en sammensmeltning af organisatoriske, funktionelle, æstetiske, økonomiske og ikke mindst miljømæssige krav.

Nybygningerne markerer sig på stedet i et nutidigt udtryk. Samtidigt underordner de sig den eksisterende skoles opbygning og udtryk i et moderne nutidigt formsprog, og får derved deres egen signalværdi i den samlede arkitektoniske komposition.

Totalentreprenør: STB BYG a/s – Energiklasse: 2015 -Bygherre: Varde Kommune – Areal: 9.000 m² med tilhørende udearealer – 2014 – Rådgiverstatus: Arkitektrådgiver

Comments on this entry are closed.