Rønbækskolen i Hinnerup

Projektet omfatter om- og nybygning på Rønbæk-skolen i Hinnerup.

Ombygning af 8500 m² eksisterende skole-bygninger og nybygning af 2500 m² bestående af 3 fritliggende klassefløje og 1 musikfløj.

Projektet har sikret Rønbækskolen de fysiske rammer som de aktuelle pædagogiske strømninger fordrer.

Ved ombygningen er der lang vægt på at aktivere de meget store gangarealer som lå i den 1000 m² store aula og de brede midterkorridorer i de seks oprindelige fløje. Ved rumsammenlægninger og ændring af adgangsforholdene og flugtvejene er der på den måde skabt mange ”gratis” kvadratmeter.

Udformningen af de 4 nybygninger er udført så der kan arbejdes i den helt lille skala; alene eller 2-3 stykker sammen over traditionel klasseunder-visning til den store skala hvor hele afdelingen er samlet til fælles undervisning.

Foto: Thomas Kaare Lindblad

Leave a Comment