Bæredygtighed

Bæredygtighed er obligatorisk i vores tids planlægning.

Vi ser det som en naturlig del af vores opgaver idag, at løse dem udfra en fornuftig og ansvarlig bæredygtig synvinkel. Det er tegnestuens ambition at indtænke begrebet bæredygtighed i det enkelte projekt, således at det indgår som en naturlig, aktiv og integreret del af design og funktionalitet.

Vi satser intensivt på efteruddannelse af medarbejdere – så kendskab til sidst tilgængelige viden kan inddrages i designprocessen.

Comments on this entry are closed.