Kvalitetssikring

Det er Regnbuen arkitekter´s kvalitets-målsætning, at det opførte byggeri lever op til den kvalitetsstandard som er forenelig med byggeriets funktion.

Dette søges opnået ved i samråd med bygherren, at definere et kvalitetsniveau som er i overensstemmelse med byggeriets brug og de økonomiske rammer for byggeriet. Det er således vigtigt, at Regnbuen arkitekter´s medarbejdere i de første rådgivningsfaser, påpeger områder hvor økonomien ikke tillader en kvalitetsmæssig udførelse af en given konstruktion og anviser alternative og bedre egnede løsninger. En god rådgivning sikrer, at bygherrens forventninger til kvaliteten kan indfries.

Kvaliteten sikres desuden ved projektgranskning, intern kvalitetssikring i projekteringsfasen samt tilsyn i udførelsesfasen.

Regnbuen arkitekter´s brede erfaring med mangeartede byggerier har sikret tegnestuen et solidt grundlag for at opføre byggeri af høj kvalitet. Denne viden kombineret med en systematisk tilgang og en god dialog med entreprenørerne, sikrer byggerier som lever op til vores kvalitets-målsætning.

Leave a Comment