Teknisk kapacitet

De seneste år har den digitale verden ændret måden, vi arbejder med byggeri på og givet os helt nye muligheder. En hverdag uden BIM-projektering og projektweb er nærmest utænkelig. Således er dette en integreret del af vores arbejdsmetodik og alle vores medarbejdere er fortrolige med, hvordan man anvender og styrer CAD-modeller i forhold til IKT-aftalerne der indgås. For os er det en selvfølge, at vi bruger det nyeste digitale værktøj og kan foretage BIM-projektering.

Regnbuen arkitekter har de seneste 5 år arbejdet med 3D programmet Revit Architecture.

Vi udarbejder normalt allerede under skitseforslaget en 3D bygnings-simulerings model af byggeriet.

Modellen medfører overblik og overskuelighed og muliggør formidling i 3D allerede i skitseforslagsfasen, hvilket er en stor fordel i dialogen med bygherre og brugere, der typisk har lettere ved at aflæse tre-dimensionelle illustrationer.

Under projekteringen medfører 3D-modellen stor sikkerhed og mindre risiko for fejl, fordi der i modellen altid er sammenhæng mellem plan, snit og facader.

Eftersom modellen er objekt-baseret, sikres endvidere et godt overblik over alle byggeriets forskellige elementer, bl.a. bygningsdele og overflader.

Comments on this entry are closed.